Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Maalausliike Vatjus-Anttilan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018. Tietosuojaseloste koskee sivustoa maalausva.fi 

1. Johdanto

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Maalausliike Vatjus-Anttilan palveluita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston https://maalausva.fi/ sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat sekä Maalausliike Vatjus-Anttilan tarjoamat palvelut. Toivomme teidän tutustuvan lausekkeeseen ja mikäli haluatte käyttää palveluitamme, hyväksytte tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Olemme sitoutuneet suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta:

 •  käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin meidän sivustolla oleviin palveluihin;
 •  käyttäjä voi käyttää tiettyjä meidän sivustolla olevia palveluita;
 •  käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida meidän tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
 •  voimme parantaa käyttäjän palvelun käyttökokemusta keräämällä sivuston käyttötietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen;

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

a) Maalausliike Vatjus-Anttilalle antamasi tiedot

 • Yhteys -ja rekisteröitymistiedot
 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Tallennetut asiakaspuhelut
 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin

  b) Mahdolliset julkisista rekistereistä kerätyt tiedot

c) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta
 •  Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 •  Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan
 •  Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

d) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla Palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää Palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Käytämme evästeitä seurataksemme tietoa, jonka sivustomme eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

5. Henkilötietojen siirto

Maalausliike Vatjus-Anttilan palvelun tarjoamiseksi

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta
Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Lähtökohtaisesti yksilöiviä henkilötietoja ei luovuteta Maalausliike Vatjus-Anttilan ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen.

Voimme luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten vuoksi käyttäjän henkilötietoja voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

Tietojen käsittelyssä käytämme alihankkijoita, joiden kanssa on solmittu kirjallinen tietojenkäsittelysopimus. Näin varmistetaan, että alihankkija käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle, henkilötietojen riittävästä suojasta huolehditaan. Keinona on muun muassa Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet. Siirto voi myös perustua käyttäjän antamaan suostumukseen.

7. Henkilötietojen suojaus

Maalausliike Vatjus-Anttila käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Maalausliike Vatjus-Anttila voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

8. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

9. Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on useita vaikutusmahdollisuuksia tietojenkäsittelyyn liittyen:

 • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto mitä tietoja hänestä käsitellään. Tarkastaminen tapahtuu osittain verkkopalvelussa, josta voi tarkastella verkkopalveluun liittyviä asiakastietoja ja osaa tilaustietoja. Mikäli rekisteröity haluaa laajempia tietoja, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. kirjanpitolainsäädäntöön perustuva). Tietojen poistaminen tapahtuu aina rekisterinpitäjän kautta, koska pyynnöt käsitellään yksitellen. Tämä tapahtuu lähettämällä joko sähköpostitse pyyntö tietojen poistamiseen tai postittamalla se rekisterinpitäjälle tai saapumalla paikan päälle.
 • Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittely perustuu yllä kuvatuin tavoin oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustamista koskeva pyyntö on osoitettava rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa edellyttäen, että kyse on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut Maalausliike Vatjus-Anttilalle, ja että tietoja käsitellään automaattisesti sopimuksen tai suostumuksen perusteella. Tämä tapahtuu joko sähköpostitse taikka postitse tehdyllä pyynnöllä tai saapumalla paikan päälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle taikka painamalla sähköisen suoramarkkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä.
 • Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

10. Lausekkeen päivitykset

Lauseketta päivitetään tarvittaessa. Suurista muutoksista asiakkaita tiedotetaan sähköpostilla ja verkkopalveluissa.

11. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kysymyksissä tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä rekisterinpitäjään. Vastaamme viimeistään yhden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Voit lähettää meille tietojen tarkistuspyynnön tai rekisteristä poistamispyynnön.  Tarkistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista tai poistamista.

Rekisterinpitäjä

T:mi Paavo Vatjus-Anttila
Y-tunnus:  1600041-9
Hevosmiehenkatu 1 A 35
00770 Helsinki
www.maalausva.fi
tmi.vatjus-anttila@netti.fi