Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Kotitalousvähennys vuonna 2022 on 3 500 euroa (2 250 euroa 2019) vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus. Voit maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, mutta omavastuu vähennetään vain kerran.

Muutoksia kotitalousvähennykseen

Kotitalousvähennykseen on tulossa määräaikaisia muutoksia verovuodesta 2022 alkaen.

Öljylämmityksestä luopuminen

  • Kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä kuten aikaisemminkin.
  • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennys on 60 % työn osuudesta, jos työn on ostanut yritykseltä.
  • Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
  • Muutos koskee vuosia 2022 – 2027.

Muiden remonttitöiden osalta kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö

  • Kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä kuten aikaisemminkin.
  • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennys on 60 % työn osuudesta, jos työn on ostanut yritykseltä.
  • Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
  • Muutos koskee vuosia 2022 - 2023.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuinka paljon vähennystä voi saada?

Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 3 500 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 7 000 euron vähennyksen. Jos 3 500 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

Lisää kotitalousvähennyksestä:  vero.fi